De Grondleggers

Sjef Zwier

Sjef is een medium die in het verleden begonnen is met kaartleggen.

Na verloop van tijd is hij zich steeds meer bezig gaan houden met psychometrie en magnetiseren etc.

Met psychometrie wordt verstaan: het aan de hand van voorwerpen en foto's doorgeven van boodschappen.

Via psychometrie krijgt men inzicht in het verleden/heden/toekomst. Met psychometrie is Sjef al ver gevorderd, buiten het feit dat hij aan huis consulten geeft en het er druk mee heeft wordt hij regelmatig benaderd om lezingen te verzorgen op Para-infobeurzen maar ook op spirituele avonden.

Magnetiseren doet Sjef bijvoorbeeld tijden onze meditatieavonden in ons centrum.  Tijdens de meditatie wordt Sjef door zijn begeleiders naar die mensen die wat extra energie nodig hebben geleid. Sjef straalt die mensen op afstand dan wat extra energie in zonder dat de persoon in kwestie erdoor gestoord wordt.

Sinds enkele jaren houdt Sjef zich bezig met bloemenseances.  Dat wil zeggen dat hij d.m.v. boodschappen iets mag doorgeven.  Overleden personen geven Sjef de boodschappen door en leiden hem naar de juiste bloemen.  De kleur van de bloem(en) is symbool voor de persoon die ze mag ontvangen.  Boodschappen geven inzicht in het verleden/heden en toekomst.

Sinds januari 2001 heeft Sjef als grondlegger/oprichter deze meditatiegroep opgericht samen met nog enkele medeoprichters zoals zijn zoon Raymond. Deze groep biedt ontspanning voor lichaam en geest.

Sjef kan nog consulten aan huis aannemen.