Voetreflexmassage
Voetreflexmassage
Steek een kaars op
Sjerawel beurs
Groepsfoto
Kerstmeditatie 2015

Mededeling:

Al een hele tijd word het gastenboek overvallen van spamberichten die ik steeds moet verwijderen.  Om deze buitenlandse berichten te voorkomen heb ik de beveiliging aangescherpt.  Als u nu iets in het gastenboek schrijft en de code heeft in gevuld en heeft verzonden, krijgt u het volgende bericht te zien:
Bericht opgeslagen, Bericht wordt gepubliceerd na Administrator goedkeuring.

Pas na goedkeuring (ook door de stichting die de webmaster per e-mail een akkoord geeft) word uw bericht gepubliceerd, het kan dus voorkomen dat uw bericht later verschijnt dan dat u gewend bent.

  Hopelijk blijft het gastenboek nu vrij van vreemde spam.

  Hoop op uw begrip.

  webmaster,

 

Sjef Zwier

Sjef is een medium die in het verleden begonnen is met kaartleggen.

Na verloop van tijd is hij zich steeds meer bezig gaan houden met psychometrie en magnetiseren etc.

Met psychometrie wordt verstaan: het aan de hand van voorwerpen en foto's doorgeven van boodschappen.

Via psychometrie krijgt men inzicht in het verleden/heden/toekomst. Met psychometrie is Sjef al ver gevorderd, buiten het feit dat hij aan huis consulten geeft en het er druk mee heeft wordt hij regelmatig benaderd om lezingen te verzorgen op Para-infobeurzen maar ook op spirituele avonden.

Magnetiseren doet Sjef bijvoorbeeld tijden onze meditatieavonden in ons centrum.  Tijdens de meditatie wordt Sjef door zijn begeleiders naar die mensen die wat extra energie nodig hebben geleid. Sjef straalt die mensen op afstand dan wat extra energie in zonder dat de persoon in kwestie erdoor gestoord wordt.

Sinds enkele jaren houdt Sjef zich bezig met bloemenseances.  Dat wil zeggen dat hij d.m.v. boodschappen iets mag doorgeven.  Overleden personen geven Sjef de boodschappen door en leiden hem naar de juiste bloemen.  De kleur van de bloem(en) is symbool voor de persoon die ze mag ontvangen.  Boodschappen geven inzicht in het verleden/heden en toekomst.

Sinds januari 2001 heeft Sjef als grondlegger/oprichter deze meditatiegroep opgericht samen met nog enkele medeoprichters zoals zijn zoon Raymond. Deze groep biedt ontspanning voor lichaam en geest.

Sjef kan nog consulten aan huis aannemen.

 


 Raymond Zwier  

Raymond de zoon van Sjef, is ook al enkele jaren bezig op paranomal gebied. Raymond is mede-oprichter van Sjerawel. Ooit is Raymond in aanraking gekomen met het lezen van foto's waarna al gauw het magnetiseren er bij kwam. Op een gegeven moment is hij er achter gekomen dat hij tekeningen mocht maken van overleden personen en hierbij boodschappen mag doorgeven.Op dit vlak heeft Raymond dan ook al diverse malen avonden mogen verzorgen. 

 

 

 

Sjerawel is opgericht op 12 januari 2001 door het Brunssumse helderziende medium

 

Sjef Zwier,

 

zijn zoon, dochter en enkele medewerkers.

 

De naam Sjerawel is opgebouwd uit: Sjef, Raymond en welzijn.

 

Sinds 8 februari 2002 is de groep een officiële stichting.